องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
WWW.SOKPRA.GO.TH