แพ็กเก็จสำหรับหน่วยงาน

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ

ราคาทำเว็บไซน์สำหรับหน่วยงาน เราจะใช้ CMS หรือระบบเว็บไซต์ที่เราได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ความสวยงาม และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์เทศบาล เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เว็บไซต์โรงเรียน

D1
20,000
Hosting ไม่จำกัด ฟรี 1 ปี
Domain Name ฟรี 1 ปี
SSL Certificate ปกป้องเว็บไซต์ของคุณ (HTTPS)
Website Design html php
จำนวนหน้าเว็บไซต์ 20*
เมนูหลัก*
Header Banner
Basic SEO
SEO เนื้อหา
Google Analytics + Submit Site
Google XML Sitemap
Google Map
Social Networks Facebook*
ระบบบริหารจัดการบุคลากร(New)
ระบบ Comment
บทความ/ข่าว
-
ระบบ Gallery *ไม่จำกัด
ระบบแบบสอบถาม
ระบบคู่มือประชาชน Download
ระบบแสดงจำนวนยอด view
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
การชำระเงิน 2 ครั้ง
สอนฟรีถึงหน่วยงาน
D2
25,000
Hosting ไม่จำกัด ฟรี 1 ปี
Domain Name ฟรี 1 ปี
SSL Certificate ปกป้องเว็บไซต์ของคุณ (HTTPS)
Website Design html php
จำนวนหน้าเว็บไซต์ 25
เมนูหลัก*
Header Banner
Basic SEO
SEO เนื้อหา
Google Analytics + Submit Site
Google XML Sitemap
Google Map
Social Networks Facebook*
ระบบบริหารจัดการบุคลากร(New)
ระบบ Comment
บทความ/ข่าว
ระบบ Webboard
ระบบ Gallery *ไม่จำกัด
ระบบแบบสอบถาม
ระบบคู่มือประชาชน Download
ระบบแสดงจำนวนยอด view
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
การชำระเงิน 2 ครั้ง
สอนฟรีถึงหน่วยงาน
D3 Responsive
30,000*
Hosting ไม่จำกัด ฟรี 1 ปี
Domain Name ฟรี 1 ปี
SSL Certificate ปกป้องเว็บไซต์ของคุณ (HTTPS)
Website Design html php รองรับมือถือ
จำนวนหน้าเว็บไซต์ 30*
เมนูหลัก*
Header Banner
Basic SEO
SEO เนื้อหา
Google Analytics + Submit Site
Google XML Sitemap
Google Map
Social Networks Facebook*
ระบบบริหารจัดการบุคลากร(New)
ระบบ Comment
บทความ/ข่าว
ระบบ Webboard
ระบบ Gallery *ไม่จำกัด
ระบบแบบสอบถาม
ระบบคู่มือประชาชน Download
ระบบแสดงจำนวนยอด view
แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ
ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
การชำระเงิน 2 ครั้ง
สอนฟรีถึงหน่วยงาน

การดูแลเว็บไซต์

ปีต่ออายุ ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจ/หน่วยงานของท่าน
*ราคาการดูแลเว็บไซต์ของท่านจะปรับไปตามพื้นที่เก็บข้อมูล

C1
7,000/ปี
Hosting 10 GB
Domain Name (ต่ออายุ)
SSL Certificate ปกป้องเว็บไซต์ของคุณ (HTTPS)
ช่วยลงข้อมูล 7 ครั้ง/เดือน
ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์
ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
เปลี่ยนหน้าแรกวันสำคัญ
C2
10,000/ปี
Hosting ไม่จำกัด
Domain Name (ต่ออายุ)
SSL Certificate ปกป้องเว็บไซต์ของคุณ (HTTPS)
ช่วยลงข้อมูล ไม่จำกัด
ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์
ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์
เปลี่ยนหน้าแรกวันสำคัญ

– ตรวจสอบการทำงานและการแสดงผลของเว็บไซต์
– แก้ไขปัญหาทันทีที่ตรวจพบ (ปัญหาจากการลงข้อมูลของลูกค้า)
– ดำเนินการต่อโดเมนเมนทุกปี
– ดำเนินการต่อโฮสติ้งทุกปี

บริการเปลี่ยนหน้าแรก เทศกาล

– วันขึ้นปีใหม่
– สงกรานต์
– วันสำคัญของไทย วันแม่ วันพ่อ
* เหตุการณ์สำคัญของไทย

ฟรี บริการสอนการใช้งานเว็บไซต์ (ถึงสำนักงาน)

ราคาตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และระยะทางไม่เกิน 100 กม. จากสำนักงานของเรา
– สอนที่สำนักงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง (1 ครั้ง)
– สอนด้วยโปรแกรมรีโมทหน้าจอ (Chrome Remote Desktop เมื่อพนปัญหา)
ราคาตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป และระยะทางไม่เกิน 200 กม. จากสำนักงานของเรา
– สอนที่สำนักงานไม่เกิน 3 ชั่วโมง (1 ครั้ง)
– สอนด้วยโปรแกรมรีโมทหน้าจอ (Chrome Remote Desktop เมื่อพนปัญหา)